matkad soovitus soomaa pildid ja jutud tellimine/kontakt
soomaa
Jõed
Pärnu jõgi
Navesti jõgi
Halliste jõgi
Raudna jõgi
Reiu jõgi
Kalamehe eri :)
Soomaa
 
avalehele
Jõed

Pärnu, Navesti, Halliste, Raudna ja Reiu jõgesid tutvustav materjal on lühendatult pärit EPMÜ Zooloogia ja Botaanika Instituudi teaduri bioloogiadoktor Arvi Järvekülg koostatud monograafiast "Eesti jõed"; Tartu Ülikooli Kirjastus, 2001.
Esitatud on siinsete jõgede kohta käivad üldandmed ja jõgede kirjeldused, lisajõed, ning ülevaade neis elunevate kalaliikide kohta - e. põhiliselt see materjal, mis võiks matkajaile enam huvi pakkuda.

Juhime matkajate tähelepanu sellele, et Halliste ja Raudna jõgi läbivad Soomaa Rahvuspargi, Navesti jõgi piirneb Rahvuspargiga.
Inimtegevus on Soomaa Rahvuspargis reguleeritud kaitse-eeskirja, Looduskaitseseaduse, raiete korraldamise eeskirjaga. Palume omapead matkajail ja kalameestel enne Soomaale tulekut endale siinsed looduses käitumise reeglid selgeks teha.

Soomaa matkaja meelespea leiad siit.
Soomaa RP tegevust reguleerivad dokumendid leiad siit.                         Kalapüügieeskirjad ja Kalapüügiseaduse leiad siit.